Portal poświęcony kursom i szkoleniom

... znajdź firmę, która spełni twoje oczekiwania

Rury bez szwu
Rury bez szwu i rury przewodowe to jedne z najczęściej wykorzystywanych rur w ogóle. Rura bez szwu ma zastosowanie niemal w każdej gałęzi przemysłu.Popularne są zwłaszcza rury miedziane, z żelaza i stali niestopowej. Rura bez szwu wykonywana jest przez walcowanie na gorąco oraz ciągniona na zimno. Jedną z gałęzi przemysłu, w której rura bez szwu ma największe zastosowanie, jest transportowanie ropy naftowej, gazu ziemnego i innych surowców wydobywanych z wnętrza ziemi. Największym na świecie system rurociągów, na który składają się również rury bez szwu i rury przewodowe, jest rurociąg Przyjaźń, łączący od ponad 40 lat Syberię i Europę Środkową. W skład tego wielkiego i rozbudowanego organizmu wchodzi około 8900 km rurociągów, które w ciągu każdego roku transportują około 66,5 miliona ton ropy naftowej. Rura bez szwu rozpoczyna bieg w syberyjskim mieście Almietjewsk, a potem biegnie do Europy zachodniej. Rurociąg Przyjaźń dochodzi aż do Morza Czarnego, łącząc się z Rurociągiem Odessa-Brody. Rurociąg ten zbudowano w latach 1996-2001 kosztem ponad 100 milionów dolarów i łączy on dwa ukraińskie miasta: Odessę i Brody. Jego długość wynosi 675 kilometrów i kończy swój bieg w pobliżu polskiej granicy. Konstrukcja, w której skład wchodzą rury bez szwu i rury przewodowe, pomyślana została jako pierwszy etap budowy ropociągu dostarczającego ropę naftową z Morza Czarnego nad Morze Bałtyckie. Aby ten plan zrealizować, trzeba wybudować jeszcze jego przedłużenie z Brodów do Płocka, a stamtąd do Gdańska. Projekt przedłużenia ropociągu ma być dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Inwestycja ta jest tym ważniejsza, jeśli weźmie się pod uwagę stanowisko Rosji. Coraz częściej stosuje ona szantaż energetyczny, grożąc zamknięcie dopływu paliwa. Te właśnie względy polityczne zmusiły stronę ukraińską do chwilowego wstrzymania drugiego etapu inwestycji i zmiany koncepcji na taką, która zakłada transportowanie ropy naftowej w przeciwnym kierunku, to znaczy rosyjską ropę nad Morze Czarne. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że sytuacja polityczna ulegnie zmianie i ukraińskie władze będą bardziej suwerenne, a wówczas ropa popłynie do Polski.

Dodaj komentarz
Nick (wymagane)

Treść (wymagane)

© www.cyberforum.edu.pl