Portal poświęcony kursom i szkoleniom

... znajdź firmę, która spełni twoje oczekiwania

Krajowy Rejestr Sądowy
KRS, czyli Krajowy Rejestr Sądowy jest to rejestr zawierający szczegółowe informacje o firmach (tylko tych, które są spółkami), stowarzyszeniach, fundacjach itp. W KRS znajdziemy wszelkie stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne oraz związki zawodowe. Druki KRS potrzebne będą dla spółek cywilnych, cywilno - prawnych, jawnych, z o. o., komandytowych, akcyjnych oraz wszelkich mieszanek jak akcyjno - komandytowych. Do KRS zostają też przypisane przedsiębiorstwa państwowe, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych praz Polskie oddziały firm zagranicznych. KRS jest jawny i każdy ma do niego wgląd. Każdy może odwiedzić najbliższy Sąd Rejonowy albo stronę www. Miałem okazję sprawdzać w sieci informacje o wszystkich organizacjach z mojej miejscowości wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Dzisiaj nie musimy już udawać się do takiego Sądu osobiście aby uzyskać druki KRS. Nas stronie internetowej o adresie możemy bardzo łatwo sprawdzić interesującą nas firmę na podstawie nazwy lub też numeru KRS. Warszawa jest miastem największej w kraju sieci biurokratycznej. Ogromna liczba radnych oraz urzędów sprawia, że czasem ciężko jest coś załatwić, a jeśli już można coś załatwić to zajmuje to sporo czasu. Bo wiesz jak to jest z urzędami, czy sądami. Trzeba rano wstać i rano się tam zjawić aby ustawić się w kolejce interesantów. Czekanie to nic przyjemnego przy wypełnianiu wniosku o KRS. Warszawa ma kilka sądów rejonowych, gdzie możemy udać się po druki KRS. Wytyczne Unii nakazują usprawnienie działania urzędów oraz sądów, ale Bruksela sobie a w Polsce jak kto chce. Jeszcze kilka lat zajmie wyzbycie się starych, PRL-owskich nawyków w Urzędach. Bruksela stara się forsować model polegający na przyjaznym i szybkim obsłużeniu interesantów w biurach, czy też w sądach, gdzie można składać wniosek o wpis do KRS. Warszawa to największe miasto w Polsce i każdego roku tysiące firm oraz organizacji ubiega się o wpis do KRS. Dzięki temu stolica jest ważnym ośrodkiem działalności gosdpodarczej i najlepiej wychodzi na tle całej Polski.

Dodaj komentarz
Nick (wymagane)

Treść (wymagane)

© www.cyberforum.edu.pl